CSPC commits to provide quality education and services that satisfy its clients and stakeholders thereby producing world class professionals through continual improvement of all its programs.

Ang CSPC ay nangangakong magbigay ng kalidad na edukasyon, paglilingkod at serbisyo na makakatugon alinsunod sa mga pangangailangan ng mga kliyente at stakeholders at nang sa gayon ay makalikha ng mahuhusay na propesyonal na maipagmamalaki sa buong mundo sa pamamagitan ng patuloy na pagpapatibay sa lahat ng programa ng institusyon.

An CSPC nangangako na magtao nin dekalidad na edukasyon asin serbisyo na manunungod sa kagustuhan kan mga kliyente asin stakeholders tanganing magkaigwang mga propesyonal na maipag-orgulyo digdi sa kinaban sa paagi kan padagos na pagpakusog kan gabos na programa kan eskwelahan.

A CSPC nangangakong magtao sa dekalidad na edukasyon saka serbisyo na manunungod sa kagustuwan kana mga kliyente saka stakeholders tanganing magka agko mga propesyonal na maipag-orgulyo sa kinaban sa paagi ka padagos na pagpapakusog ka ngamin na programa kadi eskewlahan.